Účelem ANIMAE - Asociace na ochranu týraných zvířat z.s. (dále jen „asociace“) je ochrana zvířat,

zejména koček a psů, před týráním a péče o opuštěná, zraněná, nemocná či týraná zvířata,

realizovaná zejména prostřednictvím koordinace projektů v oblasti ochrany zvířat a výchovné,publikační a osvětové činnosti.

Jsme asociace, jejímž cílem je pomáhat již vzniklým a fungujícím útulkům, jakož i útulkům, které teprve plánují svoji činnost zahájit. Útulkům chceme poskytnout poradenství v oblasti jejich činnosti (péče o zvířata).

Rovněž podporujeme dobrovolníky, kteří se sami a na své náklady starají o zvířata a pomáhají jim.

Chceme zlepšit komunikaci mezi útulky navzájem, mezi útulky a státní správou a sjednotit podmínky pro adopci zvířat v ČR.

Naší prioritou je vybudovat a prosadit jednotný kastrační program, který by fungoval v co nejvíce regionech ČR a rovněž zajistit veterinární péči pro psy lidí bez domova.